NOVKOL'2019

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA w TRANSPORCIE SZYNOWYM 2019

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

  1. Realizacja inwestycji 2014 – 2020 i plany na kolejne perspektywy 2021 – 2027, w tym wielkie projekty – CPK, KDP, Rail Baltica, Podłęże – Piekiełko itp.
  2. Analizy efektywności inwestycji kolejowych.
  3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
  4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
  5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego.
  6. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych.
  7. Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu.
  8. Działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności transportu szynowego osób i rzeczy.
  9. Modele kształcenia w szkolnictwie technicznym do potrzeb rynku transportu szynowego