TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów oraz krajowe i zagraniczne rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny transportu miejskiego, są to m. in.: zarządzanie transportem w miastach i regionach, organizacja i zarządzanie, ruchem drogowym, zarządzanie transportem zbiorowym, zmiany w przepisach prawnych, rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególne miejsce zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym wpływem transportu.