PTZ'2020

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH

  1. Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.
  2. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji: e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.
  3. Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.
  4. Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.
  5. Rola informacji w transporcie zbiorowym.
  6. Kobiety w transporcie zbiorowym.